Show inline popup
Hållbarhet

ANSVAR FÖR FRAMTIDEN

HÅLLBAR UTVECKLING INNEBÄR ATT HANDLA MEDVETET

Hållbar utveckling och miljövänlighet har alltid varit viktigt på Polytan. Som systemtillverkare med egen forskning och utveckling, produktion, försäljning och läggningsteknik kan vi uppfylla det anspråket på ett bra sätt. I livscykelns alla faser står en ändamålsenlig och samvetsgrann användning av resurser i förgrunden för oss, från valet av råvaror via produktion, installation och användning till avfallshantering och återvinning.

Därför tillverkas alla våra konstgrässystem med moderna maskiner i vår produktionsanläggning i Grefrath i Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Tack vare miljövänliga råvaror och energisparande tillverkningsprocesser uppfyller de alla miljökraven i de tillämpliga nationella och internationella normerna och de angivna gränsvärdena underskrids tydligt. År 2014 började vi dessutom introducera konstgrässystem av för miljön hållbara råvaror.

SAMVETSGRANN ANVÄNDNING AV RESURSER

Våra produktionsanläggningar i mellaneuropa säkerställer dessutom korta och effektiva transportvägar till alla europeiska marknader, vilket reducerar den energi som krävs för tillverkning, transport, avfallshantering med mera av våra sportbeläggningar. Vidare tillåter våra konstgrässystem ett väldigt mycket intensivare nyttjande än naturgräs gör, vilket får märkbart positiva effekter på behovet av ytor, framför allt i tätbefolkade områden. Även skötseln och underhållet är betydligt mindre arbetsintensiva och resurskrävande än naturgräs är. Det gäller särskilt vattenförbrukningen som är avsevärt lägre.

Som en ansvarsfull, komplett leverantör har vi även en fackkunskap om och en lång erfarenhet av reparationer och sanering av sportbeläggningar, vilket förbättrar den ekologiska balansen för våra produkter ytterligare. Och när beläggningen har gjort sitt, lämnar vi inte våra kunder ensamma, utan då erbjuder vi ekonomiska lösningar för borttagning, återanvändning, återvinning och energiutvinning av våra produkter.