Show inline popup
Hållbarhet

ANSVAR FÖR MÄNNISKAN OCH MILJÖN

Hållbar utveckling och miljövänlighet har alltid varit viktigt för Polytan. Som systemtillverkare med egen forskning och utveckling, produktion, försäljning och läggningsteknik kan vi uppfylla detta anspråk på ett bra sätt. Alla Polytan-konstgrässystem och syntetbeläggningar tillverkas på våra moderna produktionsanläggningar i Grefrath/Tyskland.

Tack vare det centrala läget garanterar vi korta och snabba transportsträckor till alla europeiska marknader och kraftigt reducerad andel grå energi från våra idrottsbeläggningar. Med miljövänliga råmaterial och lågenergi-tillverkningsprocesser uppfyller vi alltid alla miljökrav enligt nationella och internationella standarder.

SAMVETSGRANN ANVÄNDNING AV RESURSER

Vidare tillåter våra konstgrässystem mycket intensivare användning än naturgräs, vilket får märkbart positiva effekter på behovet av ytor, framför allt i tätbefolkade områden. Även skötseln och underhållet kräver betydligt mindre arbete och resurser än naturgräs – detta gäller särskilt vattenförbrukningen. På det här sättet förbättrar vi den ekologiska balansen för våra produkter i ännu högre grad. Och inte heller när det gäller slitna eller skadade beläggningar lämnar vi våra kunder i sticket:

Vi erbjuder lönsamma och miljövänliga lösningar för reparations- och saneringsarbeten eller fackkunnig demontering samt återanvändning, återvinning och tillvaratagande av våra produkter. Som ansvarig totalleverantör värnar vi under alla livscykelns stadier om en ändamålsenlig och samvetsgrann resursanvändning – från valet av råmaterial, produktion, installation och användning till avfallshantering och återvinning.