Show inline popup

DEN BÄSTA GRUNDEN FÖR SPORTSLIGA FRAMGÅNGAR

Sportbeläggningar från Polytan övertygar genom optimala, sportfunktionella egenskaper, hög belastbarhet och lång livslängd. Det möjliggörs tack vare Polytans beprövade systemkonstruktion. Våra sportsystems höga kvalitet och utmärkta matchegenskaper dokumenteras också i form av många kvalitetsstämplar och certifikat.

FIH

Under märket Poligras samlar den globala Polytan-gruppen sina ledande landhockeyprodukter från 2014. Poligras är även licensierad Preferred Supplier för International Hockey Federation (FIH).

download >>

World Rugby

Sedan 2011 är Polytan-gruppen Preferred Turf Producer för World Rugby och uppfyller därmed alla riktlinjer gällande kvalitet hos och konstruktion av konstgräs för rugby.

download >>

IAAF

Polytans beläggningar för löparbanor har även kontrollerats och certifierats enligt kraven från International Association of Athletic Federations (IAAF).

download >>