Show inline popup
FIFA Preferred Producer

DEN HÖGSTA KVALITETSSTANDARDEN ÄR VÅRT MÅL

Polytan är Preferred Producer av FIFA. På grund av de höga kraven från FIFA och Polytans kvalitetsledarskap som rekommenderad FIFA-tillverkare drar föreningar och spelare nytta av grässystem för fotboll som uppfyller de högsta kraven och är anpassade efter kundernas behov. Tack vare en integrerad process från produktion till installation säkerställer Polytan att de kvalitetskrav som FIFA ställer i sitt program Preferred Producer uppfylls.

Som licenstagare i FIFA:s kvalitetsprogram kan Polytans gräs för fotboll även certifieras enligt FIFA RECOMMENDED STANDARDS och godkännas som officiell beläggning för nationella och internationella fotbollstävlingar, inklusive UEFA CHAMPIONS LEAGUE, EUROPA LEAGUE och FIFA världsmästerskap. Globalt sett har Polytan de flesta Re-certifieringarna enligt standarden FIFA 2 Star som är det högsta kvalitetssteget. Det är ett bevis på systemkonstruktionens prestanda och hållbarhet samt på det högkvalitativa konstgräset från Polytan.