Show inline popup
Rådgivning

MEN VI BÖRJAR MED DET VIKTIGASTE: DINA ÖNSKEMÅL

Du står alltid i första rum: Med dina specifika krav på och dina egna tankar om vad den nya idrottsbeläggningen ska klara av och hur mycket den får kosta. Tillsammans med dig tar vi fram en lösning, där dina behov verkligen tillgodoses på bästa sätt.

 
Hos Polytan får du hjälp av en kompetent kontaktperson under hela projektets gång: Från valet av en lämplig produkt och planeringen samt hela vägen till överlämningen bidrar vi med vår kompetens, tekniska expertis och mångåriga erfarenhet. Detta gör vi för att alla ska bli nöjda: byggmästarna, planerarna, klubbarna – och inte minst idrottsutövarna!

 

 

Rådgivning

Vi vill att du ska känna dig säker på ditt val och tillhandahåller därför en stor mängd informationsmaterial och mallar. Våra kompetenta specialister hjälper också till med upprättandet av CAD-scheman eller tekniska detaljritningar.

Rådgivning