Show inline popup
Kvalitetsstyrning

VÅRT ANSPRÅK: VI VILL VARA BÄST

FÖRTROENDE ÄR BRA, MEN VI KONTROLLERAR BÄTTRE

På vår företagsinterna teknikavdelning kontrolleras alla produkter in i minsta detalj, mycket mer än vad som krävs i alla gällande normer och föreskrifter. Skyddet för våra spelare har den högsta prioriteten. Det biomekaniska beteendet hos våra löparbane- och grässystem testas i intensiva långtidsstudier. I omfattande simulationer testar vi interaktionen mellan fibrerna och fyllnadsmaterialet i detalj, ända tills att alla komponenter passar varandra idealiskt.


Inte ens i den ständiga kvalitetskontrollen får gräset något gratis. Vårt gräs simuleras nämligen en mekanisk belastning på över 100 000 testcykler med Lisport-testaren istället för de standardmässigt krävda 20 000. För att kontrollera våra sportbeläggningar med avseende på prestanda testas bland annat bollars studs- och rullbeteende samt kraftreducering och deformation regelbundet.

 

 

Kvalitetsstyrning
RAL-kvalitetsmärket för konstgrässystem
Kvalitetsstyrning
RAL-kvalitetsmärket för syntetiska beläggningar

DE HÖGSTA ANSPRÅKEN HAR VI SJÄLVA

Den som har höga anspråk måste uppfylla dem inom alla områden. Därför har vi genomgått en kvalitetsrevision enligt RAL-systemet inom alla områden, såväl inom produktion som installation.

 

RAL-systemet ställer högre kvalitetskrav än andra kontrollsystem och det krävs att vi följer vår standard hela tiden.