Show inline popup
Installation och läggning

OPTIMALT ARBETE FÖR ETT OPTIMALT RESULTAT

VÅRT SYSTEM HAR FÖRTJÄNAT EN NOGGRANN INSTALLATION

Installation av sportbeläggningar för utomhusbruk kräver en specifik kunskap och ett stort mått av precision och erfarenhet. Det är bara när alla komponenter läggs absolut fackmannamässigt och korrekt som beläggningen kan utveckla sina optimala sportfysiologiska egenskaper.

 

Av den anledningen låter Polytan endast egna, på de aktuella produkterna särskilt utbildade, medarbetare lägga sina syntetiska beläggningar och konstgrässystem med egna maskiner. På det viset har vi utvecklats till världens största installationsföretag.

Därmed kan vi säkerställa att de systemkonstruktioner som har optimerats i vår utvecklingsavdelning faktiskt genomförs i den önskade kvaliteten vid läggningen på platsen. Våra syntetiska beläggningar läggs i ett så kallat in-situ-förfarande. Inga förproducerade delar används, utan hela beläggningen gjuts och sprutas jämnt och utan fogar med speciella maskiner direkt på platsen. Därmed kan man gå in optimalt på de specifika förutsättningarna på platsen och säkerställa att våden uppvisar identiska, fantastiska användningsegenskaper över hela ytan. Alla systemkomponenter, inklusive markeringar och linjedragning, installeras av egna fackmän eller en certifierade partner.