Show inline popup
Installation och läggning

PERFEKTION ÄNDA IN I MÅL

Installation av idrottstbeläggningar kräver specifika kunskaper och ett stort mått av precision och erfarenhet. Det är bara när alla komponenter installeras absolut fackmannamässigt och korrekt som beläggningen kan utveckla sina optimala idrottsfysiologiska egenskaper.

 
Därför sörjer Polytan för att idrottsbeläggningarna endast monteras av medarbetare som är specialutbildade för de olika bearbetningsprocesserna – något som har gjort oss till världens största installationsföretag.

 
Det spelar ingen roll om det handlar om syntetbeläggningar eller konstgrässystem – alla systemkomponenter, inklusive markeringar och linjedragning, installeras av våra egna fackmän eller en certifierad partner. Detta gör att du, oavsett var du befinner dig i världen, kan vara säker på att våra optimerade systemkomponenter, som har tagits fram på vår produktionsavdelning, också säljs i enlighet med våra kvalitetskrav i ditt område.

Installation och läggning