Show inline popup
Forskning och utveckling

BRA ÄR INTE TILLRÄCKLIGT BRA

Oavsett om det gäller konstgräs, löparbanor eller fallskydd – är Polytans idrottsbeläggningar systemlösningar som tack vare olika komponentkombinationer uppfyller de mest olikartade krav. Resultatet av många års forskning och utvecklingsarbete.

 
Dagligen forskar man i våra laboratorier på hur de enskilda komponenterna kan förbättras ytterligare och göras ännu mer kompatibla med varandra. På så vis har vi under åren utvecklat beprövade modulkombinationer som passar perfekt för olika ändamål.

 
Särskilt på den relativt unga marknaden med högkvalitativa konstgrässystem har vi under de senaste åren lyckats med många innovationer som på många sätt gör våra produkter unika. Men även när det gäller våra beläggningar för löparbanor arbetar vi kontinuerligt med allt effektivare sammansättningar och systemkomponenter, så att vi kan erbjuda optimal prestanda åt såväl elitidrottsutövare som friidrottare.