Show inline popup
Allt från en och samma leverantör

 

 

POLYTAN, ALLT FRÅN EN OCH SAMMA LEVERANTÖR

DEN SOM ÖNSKAR PERFEKTION MÅSTE VARA NOGA MED VARJE DETALJ

Varje situation är unik. Därför måste också varje lösning vara unik. Vi på Polytan har löst det genom ett system, ett genomtänkt system av till varandra anpassade komponenter som kan sammanställas individuellt för det aktuella ändamålet. För att säkerställa ett perfekt resultat behåller vi full kontroll över alla komponenter och alla produktionssteg. Från oss får du nämligen allt från samma leverantör, från utveckling av formlerna till läggning och borttagning av systemen. På så vis kan vi erbjuda våra kunder lösningar som är perfekta, såväl för de utövade sporterna som för användarnas anspråk.

Konstruerade, utvecklade och producerade i Tyskland - det är att ta ansvar för kvaliteten och kunderna.

Vi har en egen forskningsavdelning och egna laboratorier plus att vi använder vår erfarenhet och vår kompetens inom sportbeläggningar.

Från masterbatch till färdiga fibrer producerar vi alla sportbeläggningarna själva, vilket vi är ensamma om!

Polytans lösningar är systemlösningar. Genom en kombination av olika systemkomponenter från företagsgruppen utvecklar vi den optimala produkten för varje användningsområde.

Många kontroller och åtgärder för kvalitetssäkring garanterar en jämn, hög produktkvalitet.

Hållbar utveckling utgör kvaliteten på vårt ansvar gentemot naturen och miljön.

Allt från en och samma leverantör
RÅDGIVNING

Skräddarsydda sportsystem och dito service står i förgrunden hos oss, då den bästa reklamen alltid är nöjda kunder.

Allt från en och samma leverantör En optimal produkt måste också vara optimalt installerad. Därför litar vi på vårt eget, erfarna läggningsteam.

Våra system läggs för lång tid. Därför finns det ett omfattande program för skötsel och reparationsservice. Vi lägger även om gamla system.