Show inline popup

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

X
BUILDER
Evje og Hornnes kommun
PLANNER
Olav M. Tveitå
På alla röda löp- och ansatsytor i ”Hornnes Idrettspark” installerades allroundbeläggningen Polytan WSS för professionella krav. Den 15 mm tjocka konstbeläggningen är vattengenomsläpplig så att regnvatten även kan sippra igenom vertikalt. Bana fyra är som sprintsträcka tack vare markvärme fri från snö och is under hela året. Konstruktionen hos den sjunde gröna ”joggingbanan” installerades särskilt enligt uppdragsgivarens anvisningar – man ville han ett fjädrande underlag för daglig löp-, sprint- och snabbhetsträning. Det understa elastiska skiktet hos den här banan är mellan 25 och 30 millimeter tjockt och tillverkades som nyproducerat löpbanegranulat. Som andra, mellanliggande skikt ligger en tio till elva millimeter tjock konstbeläggning av Polytan SE i ”resedagrönt” och som avslutande skikt en två till tre millimeter tjock sprutbeläggning bestående av den vattengenomsläppliga allroundbeläggningen Polytan WS, även den i resedagrönt. Dessa träningsförhållanden är unika i Norge och bygger på den framgångsrike landslagstränaren Olav M. Tveitås engagemang. Han är framförallt imponerad av framgången med den gröna banan: ”Både proffsidrottarena och fritidsidrottarna är mycket nöjda och tränar till 90 procent bara på den banan.”