Show inline popup

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

© Tomislav Vukosav / Polytan GmbH

X
BUILDER
Dietmar Hopp Stiftung GmbH
PLANNER
Schelhorn Landschaftsarchitektur
I Alla Hopp!-anläggningen i Heldelberg – en generationsöverskridande motions- och mötesplats – är ett stort antal sport- och lekytor utrustade med pvc-golv från Polytan. I form av fallskydd och konstgräsunderlag skyddar de barn mot skador, i form av högkvalitativa löpbanor erbjuder de fritidsidrottarna ett optimalt dämpat underlag. Fallskyddsbeläggningen PolyPlay FS är installerad kring klätterparkourerna, armgångsbågarma och under räckstängerna. För att armgångsbågarnas stolpfundament ska vara tillgänglig för den årliga inspektionen enligt DIN EN 1176, har pvc-skyddet på stödfoten utformats så att det kan lyftas upp. I lekpaviljongen leker och stojar småbarnen däremot på konstgrässystemet LigaGrass Pro CoolPlus. Anläggningens huvudattraktion är löpbanan som är 125 m lång och 3,60 m bred och där vissa sträckor är anlagd med vågformer. För att ge idrottarna en löpbana med optimalt underlag, föll valet på det väderbeständiga och vattengenomsläppliga multifunktionsunderlaget PolyPlay S. Tack vare den fogfria installationsmetoden med på-platsen-utförande kan den tvåskiktiga beläggningen utan problem installeras även på buktiga och sluttande underlag.