Show inline popup
Vattenogenomsläpplig

Rekortan PUR / PUR Indoor

 • Tävling/Arena
 • Träning

Egenskaper

 • Vattenogenomsläpplig

 • Strukturerad

 • Godkänd för spikskor

 • Certifierbar

  Lämplig för certifieringar via globala sportförbund eller enligt nationella/internationella normer
 • RAL-godkänd

 • Resursskydd

  Samvetsgrann användning av resurser
 • Professionell

  Lämplig för tävlingssporter