Show inline popup
Vattenogenomsläpplig

Rekortan M / M Indoor

  • Tävling/Arena
  • Träning
  • Multisport/Skolsport

Egenskaper

  • Vattengenomsläpplig

  • Strukturerad

  • Godkänd för spikskor

  • Certifierbar

    Lämplig för certifieringar via globala sportförbund eller enligt nationella/internationella normer
  • RAL-godkänd

  • Resursskydd

    Samvetsgrann användning av resurser
  • Professionell

    Lämplig för tävlingssporter
  • Multifunktionell

    Lämplig för skolidrott och breddsporter