Show inline popup
System för hårda underlag

Laykold Advantage

 • Multisport/Skolsport
 • Tennis
 • Allmän information

  UNIVERSALBELÄGGNINGEN


  Systemet Laykold Advantage har texturerade färger från fabriken genom utvald kvartssand. Satsblandningen förenklades till förmån för en bättre kvalitetskontroll och beständiga ythastigheter, oberoende av var installatören finns.

 • Produktegenskape

  ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Tennisanläggningar utomhus och tennishallar
  • Anläggningar för inlinehockey
  • Streetball- eller basketbollplaner
  • Universalanläggningar


  EGENSKAPER

  • Beständig ythastighet tack vare ett från fabriken texturerat toppskikt, oberoende av plats eller installatör
  • Miljövänlig – innehåller varken asbest, bly eller kvicksilver
  • Hög nötnings- und UV-beständighet
 • References

Egenskaper

 • MultiColour

  Färganpassade ytor för större individualitet
 • Certifierbar

  Lämplig för certifieringar via globala sportförbund eller enligt nationella/internationella normer
 • Resursskydd

  Samvetsgrann användning av resurser
 • UV stable colours

  Polytan uses modern formulations to deliver high UV stability
 • Factory textured topcoat

  Consistently high quality and easier installation