Show inline popup

AKRYLUNDERLAGSSYSTEM

Laykold-serien är ett sportunderlagssystem i akryl som kan anpassas för att uppnå önskad prestanda, spelbarhet och utformning. Det är ett mycket kostnadseffektivt sätt att få liv i såväl asfalts- som betonganläggningar. De låga underhålls- och installationskostnaderna för en ny beläggning kan förlänga livet på en sportanläggning eller till och med omvandla den helt och hållet. Laykold har varit det officiella underlaget på Miami Open sedan 1984. Laykold används för att skapa tennisbanor i toppkvalitet över hela världen och systemet används också på många allvädersplaner för basket, multisportplaner och inline-banor.