Show inline popup

DATASKYDDSFÖRSÄKRAN

Vi är glada över ditt intresse för vårt företag. Vi vill även att du känner dig säker med avseende på skyddet för dina data, när du besöker vår webbplats. För oss är det självklarhet att beakta bestämmelserna i den tyska dataskyddslagen.

 

PERSONRELATERADE DATA

Personrelaterade data är information om din identitet. Där ingår bland annat uppgifter om ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-post-adress. Det krävs inte att du anger dina personrelaterade data för att kunna surfa på vår webbplats. I vissa fall behöver vi emellertid ditt namn och din adress samt andra uppgifter, så att vi kan tillhandahålla de önskade tjänsterna.

Samma sak gäller för exempelvis sändning av informationsmaterial eller svar på individuella frågor. Där det krävs, informerar vi om det. Vidare lagrar och bearbetar vi enbart sådana data som du ger oss frivilligt och de eventuella data som vi automatiskt får vid ditt besök på vår webbplats (till exempel din IP-adress och namnet på de sidor du öppnat, den webbläsare du använder och ditt operativsystem, datumet och tidpunkten för sessionen, den sökmaskin som du använder och namnet på de filer som du laddar ned).

Tar du servicetjänster i anspråk, samlas i regel bara sådana data in som vi behöver för att utföra tjänsten. Skulle vi be dig om fler data, rör det sig om frivillig information. Personrelaterade data bearbetas uteslutande för att vi ska kunna uppfylla den efterfrågade servicen och för att underhålla egna, berättigade affärsintressen.

 

FASTSTÄLLANDE AV ÄNDAMÅL FÖR PERSONRELATERADE DATA

Den av dig tillhandahållna personrelaterade datan använder vi i allmänhet för att besvara dina frågor, bearbeta dina ordrar eller ge dig åtkomst till viss information eller särskilda erbjudanden. För att kunna sköta kundrelationerna kan det dessutom vara nödvändigt att vi eller ett av oss anlitat tjänsteföretag använder den personrelaterade datan för att informera dig om produkterbjudanden eller för att utföra online-undersökningar för att bättre kunna utföra uppgifterna och uppfylla kraven från våra kunder. Vi kommer varken att sälja dina personrelaterade data till tredje part eller marknadsföra uppgifterna på något annat sätt.

 

ÄNDAMÅLSBUNDEN ANVÄNDNING

Vi kommer att samla in, bearbeta och använda den av dig online lämnade personrelaterade datan endast för de ändamål vi meddelat dig. En överlämning av dina personrelaterade data till tredje part sker inte utan ditt uttryckliga medgivande.

 

COOKIES

Besöker du en av sidorna på vår webbplats, är det möjligt att vi lägger information i form av cookies på din dator. Cookies är små textfiler som sänds från en webbserver till din webbläsare och sparas på hårddisken i din dator. Då sparas bara internetprotokolladressen. Inga personliga data om användaren sparas. Den informationen är avsedd för att automatiskt kunna identifiera dig igen vid ditt nästa besök på vår webbplats och underlätta din navigation där. Cookies tillåter oss exempelvis att anpassa en sida på vår webbplats som intresserar dig eller att spara ditt lösenord, så att du inte behöver ange det varje gång. Naturligtvis kan du även läsa sidorna på vår webbplats utan cookies. Vill du inte att vi ska känna igen din dator, kan du förhindra att cookies sparas på din hårddisk genom att ändra inställningarna i din webbläsare till ”Blockera cookies”. I tillverkarens bruksanvisning till din webbläsare kan du läsa om hur det fungerar i detalj. Men om du inte accepterar cookies, kan det leda till funktionsbegränsningar av vårt erbjudande.

 

INFORMATION OM GOOGLE ANALYTICS

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en webbanalystjänst från Google Inc. Google Analytics använder cookies, det vill säga de textfiler som sparas på din dator och som möjliggör en analys av hur webbplatsen används. Den information som en cookie skapar om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till en server hos Google i USA, där den sparas. Google kommer att använda den informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen. Sedan sammanställer Google rapporter om aktiviteterna på webbplatsen åt den som driver webbplatsen och tillhandahåller ytterligare tjänster rörande användningen av webbplatser och Internet. Du kan förhindra att cookies installeras genom att göra en inställning i din webbläsare. Men vi vill informera dig om att du i sådana fall eventuellt inte kan nyttja alla funktioner på webbplatsen i full utsträckning. Genom att använda den här webbplatsen har du godkänt att Google får bearbeta den data som samlats in om dig på det sätt som beskrivs ovan och för det ovan nämnda ändamålet.  

 

SÄKERHET

Vid framtida insamling och bearbetning av personliga data överförs informationen krypterad för att förebygga ett missbruk av datan genom tredje part. Våra säkerhetsåtgärder omarbetas kontinuerligt i enlighet med den teknologiska utvecklingen.

 

ÄNDRING AV VÅRA DATASKYDDSBESTÄMMELSER

Vi förbehåller oss rätten att förändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder, om det är nödvändigt på grund av den tekniska utvecklingen. I de här fallen kommer vi även att anpassa vår information om dataskyddet. Beakta därför den aktuella versionen av vår dataskyddsförsäkran.

 

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Om du använder externa länkar, som erbjuds inom ramen för vår webbplats, gäller inte den här dataskyddsförsäkran även för dem. Anger vi länkar, försäkrar vi att det vid tidpunkten för angivelsen inte gick att identifiera något brott mot den gällande rätten på de länkade webbplatserna. Emellertid har vi inget inflytande på att dataskydds- och säkerhetsbestämmelserna följs av andra leverantörer. Informera dig därför på andra leverantörers webbplatser även om den dataskyddsförsäkran som anges där.

 

INFORMATIONSRÄTT

Du kan när som helst få information om de data som vi har sparat om dig. Skriv vid behov till Polytan GmbH, Gewerbering 3, 86666 Burgheim, Tyskland eller sänd ett e-postmeddelande till info@remove-this.polytan.com.