Show inline popup
september 2017

En löparbana som elementärt gestaltningsmotiv

Back to the News Ladda ner pressmeddelande Download images collected Print

Kontakt

Kontakt agentur

Seifert PR GmbH
Barbara Mäurle
Telephone: +49 (0)711/7 79 18-26
Fax: +49 (0)711/7 79 18-77
E-mail: barbara.maeurle@seifert-pr.de

Kontakt företag

Polytan GmbH

Tobias Müller

Gewerbering 3

86666 Burgheim

Telephone: +49 (0)8432 / 8771
E-mail: tobias.mueller@polytan.com

Utomhusytor visar företagets kunnande

En löparbana som elementärt gestaltningsmotiv

Den 9 september 2016 togs det högtidliga spadtaget rum för utbyggnaden av företagets säte i Burgheim. Helt enligt tidsplanen kunde omkring 50 av SportGroup Holdings och Polytans anställda flytta till de nya lokalerna redan i april 2017. Arbetsplatsen i Burgheim sysselsätter totalt ca 80 medarbetare. Skisserna för den hållbara träbyggnaden av industriellt förtillverkade systemelement har levererats av arkitektfirman jürgensarchitekten i München med Natalie Jürgens som projektledare. Både den eleganta och energieffektiva nya byggnaden och den befintliga byggnaden kommer att försörjas med energi från förnybara källor. I den resurssnåla nya geotermianläggningen används grundvatten för uppvärmning och kylning.

 
I den nya byggnaden finns det förutom kontorslandskapen som är inriktade på kommunikation även ett showroom som visar produkterna och deras användningsområden samt ett pausrum med direkt utgång till trädgården.

 
Dessutom används utomhusområdet som extra presentationsyta vars planering har utförts landskapsarkitekterna liebald + aufermann från München. Utomhusytorna blev färdiga i augusti. Där visualiseras företagets kärnkompetens utan att överösa den offentliga sfären med en enkel mönsterytsutställning.

 
Som bärande gestaltningsmotiv valde landskapsarkitekterna en röd löparbana eftersom den omedelbart väcker associationer hos varje besökare. Banan utgör en lokal tillgångsväg till den nya huvudentrén där den byter färgt till ljusgrått samtidigt som linjerna ändrar riktning. Dessutom leder den till en miniplan för anställda och besökare där den slutar i två stora vågar. Det kända motivet varieras på några ställen vilket gör att besökaren blir förvirrad, uppmärksam och i bästa fall road.

Konstbeläggningarnas otaliga färg- och användningsmöjligheter visas av ”milstolparna”, 10-m-markeringar som kommer att tillfogas senare: Det handlar om sittpollare som är överdragna med en färgad konstbeläggning. Dessa sittpollare utgör samtidigt löparbanans belysning. Som ytterligare en särskild detalj har tids- och datainsamlingssystemet SmarTracks, där magnettidsbarriärerna är osynligt nedsänkta i marken, integrerats i löparbanen.

 Dessutom valde landskapsarkitekterna plantor med passande färger för växtbandet längs löparbanan. De perenna plantornas röd- och karmintoner blandar sig med buskar och gräs från prärien. Två björkar med rött lövverk står som vackra accenter på båda sidor om huvudgångvägen till gatan.

Back to the News Ladda ner pressmeddelande Download images collected Print

Kontakt

Kontakt agentur

Seifert PR GmbH
Barbara Mäurle
Telephone: +49 (0)711/7 79 18-26
Fax: +49 (0)711/7 79 18-77
E-mail: barbara.maeurle@seifert-pr.de

Kontakt företag

Polytan GmbH

Tobias Müller

Gewerbering 3

86666 Burgheim

Telephone: +49 (0)8432 / 8771
E-mail: tobias.mueller@polytan.com