Show inline popup

VARE VÄRMESYSTEM

SPEL ÅRET RUNT TACK VARE VÄRMESYSTEM FÖR KONSTGRÄS

Polytans konstgräsplaner är betydligt okänsligare och lättare att sköta än naturgräsplaner. De behöver inga vilopauser och de kan användas året runt. Men snö, is och frost brukar skapa problem och då är en uppvärmd konstgräsplan en lösning.

 

Vinterförhållanden, såsom snö, is och djup tjäle, kan påverka spelegenskaperna på konstgrässystem negativt, vilket i sin tur ökar riskerna för skador på spelarna. Vid installation av konstgrässystem i kalla regioner med ofta återkommande snöfall rekommenderar vi ett värmesystem under planen. Det av Polytan, tillsammans med vår partner AST Eis- u. Solartechnik GmbH, erbjudna värmesystemet smälter inte bara snö och is effektivt, utan det är också väldigt energieffektivt.

 

I motsats till vanliga system används här speciella värmemattor som installeras direkt under det elastiska skiktet, vilket kräver lägre framledningstemperaturer och möjliggör betydligt kortare reaktionstider. Därmed är även värmeförlusten från Polytans värmesystem cirka 50 % lägre än från vanliga rörsystem som ligger djupare i marken.

Vare Värmesystem
Vare Värmesystem
Vare Värmesystem
Vare Värmesystem